ר’ שטרנהיים’s ‘כתה ז for being ‘מסיים מסכת מכות פרק ב!